Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

TRÄFASADFÄRG TINOVA EXTERIOR 334 RED NORDSJÖ UTOMHUS 10L

Art.nr 006013616 Lev.art.nr 5207677
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
Täckande fasadfärg Tinova Exterior är avsedd för målning på träfasader, betong och förzinkade ytor. Färgen ger en hög ythårdhet med bibehållen elasticitet vilket resulterar i bra kulör- och glansbeständighet.
Användningsområde Utomhus
Färg Röd
Förvaring Frostfritt
Glansgrad Halvmatt 20
Nyans 334 Röd
Rengöring verktyg Såpvatten
Serie Tinova
Torktid 1 h
Typ Träfasadfärg
Utförande 2 strykningar
Volym (l) 10
Åtgång (m²/l) Nymålning 4-6, ommålning 6-8
Övermålningsbar (h) 2
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Faroangivelser

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.