Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Smarta avtalsmallar för byggfirmor

Smarta avtalsmallar för byggfirmor

Vad var det nu ni kom överens om? Det är viktigt att börja samarbetet med ett avtal som gör det tydligt för båda parter vad som gäller och som ser du till att du får betalt för ditt arbete.

Avtalet har en stor betydelse för hur avtalsrelationen kommer se ut och som ett komplement till lagstiftningen finns det branschanpassade standardavtal. Avtal ska hållas ”pacta sunt servanda”, vilket grundar sig i tanken att eftersom parterna fritt får komma överens om ingående av avtal och innehållet i avtal skall parterna även hålla sig till avtalet. Vid småhusentreprenader gäller sedan 2005 enligt konsumenttjänstlagen 51 § ”vad konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning, och tiden för arbetets avslutande om inget annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt”. Notera att detta påstående inte ens behöver vara sant. Då inget formkrav föreligger vid avtal om tjänster borde en sådan formulering som i 51 § främja en skriftlig dokumentation av avtalet. Många gånger kan ett skriftligt avtal inte i detalj precisera vad som avtalats, dock kan det konstateras att ett handslag på trappen inte är att rekommendera då det är svårt att bevisa vad som avtalats mellan parterna.

LADDA NER VÅR GUIDE SÅ UNDVIKER DU GRATISARBETE OCH FÅ FLER TIPS OCH RÅD FÖR HUR DU JOBBAR SMARTARE SOM BYGGFÖRETAGARE.

Konsumenttjänstlagen är en tvingande lag och kan inte avtals bort i det avseende att man inte kan avtala om avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än vad som framgår av själva lagen. Ni kan dock alltid avtala om bättre villkor.

Villkor som är viktiga att reglera är bland annat priset, omfattning, genomförandet, ROT-avdrag, start- och sluttid, betalning med mera. Det finns två bra standardavtal/ avtalsmallar som du som hantverkare kan använda dig av, Hantverkarformuläret -14 och ABS09.

ABS 09 Detta formulär är avsett att använda vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus så kallad småhusentreprenad, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. Detta formulär med dess bestämmelser lämpar sig bäst vid tillbyggnader där det krävs bygglov. Avtalsmallen reglerar bland annat de punkter som konsumenten annars kan påstå ha varit avtalade vid en muntlig överenskommelse såsom arbetets omfattning, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande. Till ABS 09 till också bilaga med de allmänna bestämmelserna samt en bilaga för ändringar och tilläggsarbeten.


Hantverkarformuläret -14 Detta formulär används vid reparations- och ombyggnadsarbeten, så kallade ROT-arbeten, där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Används denna avtalsmall gäller också de tillhörande allmänna bestämmelserna.
Formuläret reglerar bland annat (mer utförligt i formuläret):


Parterna: Vem är det som ingår avtalet?

Omfattning: Precisera så noggrant som möjligt vilket arbete som ska utföras.

Avrådande: Du är skyldig att avråda din lund från att utföra tjänsten om den inte, främst med hänsyn till priset och värdet på föremål för tjänsten, kan anses vara till rimlig nytta för kunden.

• Pris: Fast pris eller löpande räkning. Priset ska alltid inkludera mervärdesskatt i konsumentförhållanden.

• ROT-avdrag: Ska arbetet utföras med eller utan ROT-avdrag?

Betalning: Om inget avtal om betalningsplan finns så ska hela det avtalade beloppet betalas kontant efter att arbetet slutförts.

• Tider: Bestäm start- och sluttid.

• Garanti: Det finns ingen lagstadgad rätt till garanti. Detta är en överenskommelse mellan parterna.

• Ändringar och tilläggsarbeten: Det finns en tillhörande blankett för ändringar och tilläggsarbeten. Blanketten blir en bilaga till Hantverkarformuläret -14 och en del av ert avtal. 

Läs mer om smarta mallar och hur du undviker gratisarbete i HEJDES 10-SIDIGA GUIDE FÖR BYGGFÖRETAGARE. Guiden full med tips och råd kring hur du tar betalt, avtalsmallar som är bra att ha och risker du som byggföretag ska unvika när du jobbar med ROT-avdrag. Givetvis är guiden helt kostnadsfri.