• Stäng
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  MILJÖVÄNLIGA BYGGTIPS HEJDES

  MILJÖVÄNLIGA BYGGTIPS HEJDES

  Hejdes Woody Bygghandel driver ett aktivt miljöarbete för att miljöanpassa produkter, minimera mängden avfall, effektivisera energiförbrukning och transporter samt öka miljökraven på våra leverantörer. Vi hjälper gärna dig att välja mer miljövänliga produkter och material.

  HÅLLBART BYGGANDE - HÅLLBARA VAL

  Utvecklingen mot hållbart byggande med färre farliga kemikalier, mer energieffektiva byggnader och minskad resursåtgång går allt snabbare. Vi på Hejdes vill göra vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan och ser till att vara en del av den utvecklingen genom utbildning av personal och krav på leverantörer.

  Vi har även tagit fram en utbildning i hållbart byggande för våra kunder. Den utgår från byggandets miljöbelastning och binder samman miljöaspekter med konstruktionslösningar och byggfysik. Håll utkik efter denna symbol som visar att du gör ett hållbart produktval och tänker på mijlön!

  BASTA

  Majoriteten av våra byggmaterialleverantörer är registrerade i BASTA. BASTA är ett miljöbedömningssystem för byggmaterial med syfte att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. Vi kan hjälpa dig att ta reda på om produkterna som används i ditt projekt är registrerade i BASTA, samt ta fram byggvarudeklaration med information om vad produkten innehåller.  

  WOODY OCH TRÄ

  Certifierad Träexpert

  Vi på Hejdes Woody Bygghandel är certifierade träexperter. Det betyder helt enkelt att vi har stor kunskap om trä. Trävaror är viktiga byggkomponenter i våra hus och de trävaror vi säljer på Hejdes produceras i Sverige. Som certifierade träexperter kan vi råda dig exempelvis i vilket typ av material du behöver till ditt bygge, hur du bäst använder trävarorna, vilka egenskaper träet har samt om träets fuktkvot. Hos oss kan du vara trygg i ditt köp av trävaror.

  Samtliga av Hejdes virkesleverantörer är spårbarhetscertifierade enligt FSC eller PEFC.

  FSC, (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), är en oberoende, internationell medlemsorganisation. Certifiering i enlighet med FSC:s bestämmelser innebär att företaget bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

  PEFC (PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES) är ett internationellt system bildat av skogsägare och skogsindustrin som ett svar på behovet att ta hänsyn till det småskaliga familjeskogsbrukets villkor samtidigt som de följer internationellt accepterade riktlinjer och krav för hållbart skogsbruk.