Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

TRÄFASADFÄRG TINOVA EXCELLENT BC NORDSJÖ UTOMHUS 9,4L

Art.nr 007831385 Lev.art.nr 5573315
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
BRK
Produktinformation
Träfasadfärg utomhus, vattenburen täcklasyr BC Nordsjö Tinova Excellent Exterior är en täckande färg som framhäver träytans struktur. Om färgen appliceras och underhålls enligt anvisningar för nytt/obehandlat trä kan Nordsjö Tinova Excellent Exterior skydda mot väder och vind i upp till 14 år. Nordsjö Tinova Excellent Exterior kan med fördel användas på industriellt grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor behandlade enligt CMP regelverk. Produkten levereras färdig i baser, vilket betyder att de kan brytas i alla kulörer. Kontakta din färghandlare för att få rätt kulör, om den inte finns på nätsidan.
Användningsområde Utomhus
Appliceringstemperatur (°C) Min +5 gr C, Max +25 gr C
Bruksbindemedel Akrylat / alkyd
Förvaring Frostfritt
Glansgrad Halvblank 25
Kulör BC
Nyans Base Clear
Rengöring verktyg Såpvatten
Serie Tinova
Torktid 2 h
Typ Träfasadfärg
Utförande 2 strykningar
Volym (l) 10
Åtgång (m²/l) 4-8
Övermålningsbar (h) 6
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Faroangivelser

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.