• Stäng
   • Öppettider

  Gör ditt mål!

  Gör ditt mål!

   

  1. DU BEHÖVER: 

  75x75 stolpe 1st 3m 1st 4,8m 

  45x70 regel 1st 3m 2st 3,6m 

  M10x100 vagnsbult m mutter o bricka 2 st 

  5,0x90 Träskruv 1 pkt 

  70x70x55 vinkeljärn 2st 

  Såg, skruvdragare, borr Ø10 mm, blyertspenna, skiftnyckel e. dyl. 

   

   

   2.

  Kapa stolparna. En ska vara 3 m lång, dom andra två drygt 2 m. Såga ur ett område om 75x75x37,5 mm på både ändarna på den långa stolpen, och på en av ändarna på  vardera kort stolpe. 

   

   3.

  Sammanför de ursågade delarna. Borra ett hål (10mm) centralt, för igenom vagnsbulten från framsidan, dra åt muttern på baksidan. 

   

   

   4.

  Kapa reglarna. En kapas ner till 2,85 m (A). Två av reglarna kapas i bitar om 1m (B) respektive 2,3 m (C). 

   

   

   5.

  Skruva ihop A och B, som utgör en undre ram. Fäst dem mot målramen från baksidan med vinkeljärnen. Vinkeln dem emellan ska vara 90 grader. 

   

   

   6.

  Sista steget! Håll (C)-bitarna på målramens utsida, rita streck där dem ska sågas för att ansluta till resten av målramen. Såga efter strecken. Skråskruva fast dem, skruva ihop trästyckena i vinkel. 

   

   

   

  Tänk på!

  Målet kan utöver denna beskrivning förses med nät, målas, förankras i mark osv. efter eget tycke och smak. Målet är stabilt, men ska inte hängas eller klättras i.